Keep on Fighting - Võ Minh Sử
New You - New Life

Keep on Fighting

Bất kể lúc nào bạn cảm thấy nghi ngờ bản thân rằng liệu với những nỗ lực hiện tại thì mình sẽ đi đến đâu trong tương lai thì hãy nhớ lại thử xem mình đã phải đi bao xa mới tới được điểm bạn đang đứng, bao nhiêu thử thách bạn đã trãi qua, bao nhiêu nỗi sợ hãi bạn đã chịu đựng, bao nhiêu người bạn đã gặp gỡ, bao nhiêu ánh mắt kỳ thị đã nhòm ngó, bao nhiêu lần đổ bệnh, bao nhiêu ân huệ bạn đã nhận từ người khác, bao nhiêu yêu thương mà gia đình gởi đến bạn, bao nhiêu lần bạn tự nhốt mình trong bóng tối và tự nói với mình, … thì tự động bạn sẽ có câu trả lời về điểm đến tiếp theo một cách chính xác nhất.
Good luck, buddies!

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *