Normal is boring - Võ Minh Sử
normal-is-boring
New You - New Life

Normal is boring

Bạn đang có cảm giác cuộc sống thật nhàm chán và thiếu sức sống? Bạn đang tìm kiếm một người có thể mang lại niềm vui và nhiệt huyết, một người luôn tràn đầy năng lượng để bạn có thể cải tổ bản thân để có những thay đổi ngoạn mục?
Please take a look in the mirror, there will always be the one …

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *