Vanity vs. Sanity - Võ Minh Sử
New You - New Life

Vanity vs. Sanity

Quan tâm đến bản thân không phải là sự ảo tưởng hay tự cao tự đại (vanity) mà là sự sáng suốt (sanity) trong bối cảnh thời đại mới. Nếu một lúc nào đó bạn gặp phải vấn đề về công việc hay kinh doanh nhưng mãi không tìm ra đường thoát thì đó chính là lúc bạn nên quay lại và đầu tư vào bản thân nhiều hơn tự động bản sẽ biết rốt cuộc thì mình đang thiếu cái gì.
The best way to find yourself is to repudiate yourself in the service of others.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *