Your insides - Võ Minh Sử
New You - New Life

Your insides

Đừng bao giờ đem cái nội tại bên trong của mình so sánh với cái bên ngoài của bất kỳ ai bởi chỉ có bạn mới biết máu trong người bạn chảy mạnh hay yếu và sau cùng sẽ đổ về đâu. Bất kể thời điểm nào trong đời thì bạn vẫn phải luôn nhớ: Fight for what you want. Don’t cry for what you lose.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *