Marriage Box - Võ Minh Sử
New You - New Life

Marriage Box

Tôi đã kết hôn và cuộc sống mang lại cho tôi quá nhiều sự thay đổi. Nếu bạn đã cưới người phụ nữ mình yêu thì giờ đã là lúc bạn phải yêu thương người phụ nữ mình đã cưới. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải đếm trên số năm, số tháng hay ngày mà là quan tâm bao nhiêu với mỗi ngày trôi qua.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *