Women put men at a disadvantage? - Võ Minh Sử
New You - New Life

Women put men at a disadvantage?

Người ta hay nói phụ nữ giỏi hơn đàn ông trong tất cả các giao tiếp xã hội – những mối quan hệ mà bản chất cần nhiều cảm tình giữa người với người. Nhưng nếu xét trong một bối cảnh hẹp hơn – quan hệ gia đình, chồng vợ thì liệu người đàn ông có đang nắm phần thắng về mình? Thiết nghĩ chỉ có người trong cuộc mới tìm thấy câu trả lời thỏa đáng mà thôi.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *